Programın Amacı

İşletme Lisans Programı, öğrencilere bir kurum veya kuruluşun amaçlarına etkin ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak yönetim bilgi ve becerilerinin kazandırılmasını hedefler. Bu amaçla, bir kurumun ya da kuruluşun amaçlarına ulaşması için ihtiyaç duyulan finansman ve insan kaynağı başta olmak üzere gerekli kaynakların bulunmasına, bunların yerinde ve etkin bir şekilde kullanılmasına, kurumların mali ve idari yapılarının güçlü ve sürdürülebilir kılınmasına odaklanır. Alınan eğitim sonrasında bölümden başarı ile mezun olan öğrenciler hayatın çok farklı alanlarında değer üretim süreçlerine dahil olabilirler. Program kapsamında, kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurumların kuruluş aşamasından başlayarak, yatırım, organizasyon, planlama, üretim, yönetim, denetim, finansman, muhasebe, insan kaynakları, satın alma, satış, pazarlama konularında görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip uzmanlar ve yöneticiler yetiştirilmektedir. Alanlarında uzman akademik kadrosu, uygun fiziksel ortamlar ve özgün eğitim yöntemleri ile İbn Haldun Üniversitesi İşletme Lisans Programı, öğrencilerine dünya çapında geçerliliği olan ve öğrencilerini küresel rekabet ortamına hazırlayan, değer temelli bir eğitim sunmaktadır.

Programın Kapsamı

İşletme Lisans Programı eğitim dili İngilizce olan bir programdır. İhtiyaç doğrultusunda öğrencilere program öncesinde yabancı dil hazırlık programı sunulmaktadır. İngilizce yeterliklerine ilişkin gerekli koşulları sağlayan öğrenciler lisans programına başlamaya hak kazanmaktadır. Lisans programı kapsamında öğrencilere 8 yarıyıl boyunca sürecek, 43 ders ve 147 krediden oluşan bir eğitim ve öğretim müfredatı sunulmaktadır. Programın ilk yılında öğrenciler İbn Haldun Üniversitesi’nin sosyal bilimlere ilişkin vizyonu doğrultusunda tasarlanmış ve sosyal bilimlerin temellerine ilişkin okumaları kapsayan üniversite derslerini almakta bu şekilde sosyal bilimler metodolojisine ilişkin altyapı kazanmaktadırlar. Yine ilk yıl boyunca öğrencilere İşletme Yönetimine Giriş ve Matematik alanlarında temel dersler verilecektir.

Programın ikinci yılından itibaren öğrencilere işletme biliminin, yönetim, organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, üretim gibi farklı alanlarında temel kavram ve yöntemleri öğrenerek yönetim becerilerini geliştirebilecekleri zorunlu dersler sunulacaktır. Ayrıca üçüncü yıldan itibaren öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri konularda seçmeli dersler alabileceklerdir. Dersler farklı alanlarda teorik bilginin yanı sıra vaka analizlerini, pratik hayata ilişkin örnekleri, alanında uzman misafir anlatımcıları,  öğrenci katılımını içeren bir yöntem ile işlenecektir. Bu yolla öğrencilerin işletme yönetimin farklı alanlarında aldıkları teorik bilgi ve analiz yöntemlerini güncel hayatta karşılaşabilecekleri durumlara uygulayabilme becerilerini kazanmaları hedeflenmektedir.

Bölümün Hedef Kitlesi

İşletme lisans programı,  gelecekte,

  • Özel sektör kurum ve kuruluşlarının yönetim, finansman, muhasebe, pazarlama gibi farklı bölümlerinde görev almak isteyen,
  • Ekonomi alanında politika ve uygulama geliştiren farklı kamu kurumlarında görev almak isteyen,
  • Yenilikçi ve girişimci bir ruh ile kendi işini kurarak farklı sektörlerde ürün ve hizmet sunmak isteyen,
  • İşletme, yönetim, finans, pazarlama gibi alanlarda araştırmalar ve akademik çalışmalar yapmayı hedefleyen,
  • İnsanlarla birlikte çalışmayı, risk almayı, rekabeti, sürekli öğrenmeyi ve gelişimi seven, dinamik ve sonuç odaklı

Kişiler için en doğru seçimlerden biri olacaktır.