Programın Amacı

İşletme Lisans Programı öğrencilerine, bir kurum veya kuruluşu amaçlarına etkin ve verimli bir şekilde ulaştırmak için ihtiyaç duyacakları yönetim bilgi ve becerilerinin kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla, söz konusu kurumun/kuruluşun ihtiyaç duyacağı finansman ve insan kaynağı başta olmak üzere gerekli kaynakların bulunmasına, bunların yerinde ve etkin bir şekilde kullanılmasına, kurumların mali ve idari yapılarının güçlü ve sürdürülebilir kılınmasına odaklanır.

Program kapsamında, kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren kurumların kuruluş aşamasından başlayarak, yatırım, organizasyon, planlama, üretim, yönetim, denetim, finansman, muhasebe, insan kaynakları, satın alma, satış, pazarlama konularında görev alabilecek bilgi ve beceriye sahip uzmanlar ve yöneticiler yetiştirilmektedir.

Alanlarında uzman akademik kadrosu, uygun fiziksel ortamları ve özgün eğitim yöntemleri ile İşletme Lisans Programı, öğrencilerine dünya çapında geçerliliği olan ve onları küresel rekabet ortamına hazırlayan insan odaklı ve değer temelli bir eğitim sunmaktadır.

Programın Kapsamı

İşletme Lisans Programı’nın eğitim dili İngilizce olup, ihtiyaç doğrultusunda öğrencilere Program öncesinde yabancı dil hazırlık imkanı sunulmaktadır. Lisans programı kapsamında öğrencilere 8 yarıyıl boyunca sürecek, 49 ders ve 145 krediden oluşan bir eğitim ve öğretim müfredatı sunulmaktadır.
Programın ilk yılında öğrenciler İbn Haldun Üniversitesi’nin sosyal bilimlere ilişkin vizyonu doğrultusunda tasarlanmış ve sosyal bilimlerin temellerine ilişkin okumaları kapsayan üniversite derslerini almakta, bu şekilde sosyal bilimler metodolojisine ilişkin altyapı kazanmaktadırlar. Ayrıca ilk yıl öğrencilere İşletme Yönetimine Giriş ve İş İletişimi alanlarında temel dersler verilmektedir.

Programın ikinci yılından itibaren öğrencilere İşletme biliminin, yönetim, organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, üretim gibi farklı alanlarında temel kavram ve yöntemleri öğrenerek yönetim becerilerini geliştirebilecekleri zorunlu dersler sunulacaktır. Üçüncü yıldan itibaren öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri konularda seçmeli dersler alabileceklerdir. Dersler farklı alanlarda teorik bilginin yanı sıra vaka analizlerini, pratik hayata ilişkin örnekleri, alanında uzman misafir konuşmacıları içeren bir yöntem ile işlenecektir. Bu şekilde öğrencilerin işletme yönetimin farklı alanlarında aldıkları teorik bilgi ve analiz yöntemlerini güncel hayatta karşılaşabilecekleri durumlara uygulayabilme yeteneğini kazanmaları sağlanacaktır.

İşletme Lisans Programı Kimler İçin?

  • Özel sektör kurum ve kuruluşlarının yönetim, finansman, muhasebe, pazarlama gibi farklı bölümlerinde görev almak isteyen,
  • Ekonomi alanında politika ve uygulama geliştiren farklı kamu kurumlarında görev almayı arzu eden,
  • Yenilikçi ve girişimci bir ruh ile kendi işini kurarak farklı sektörlerde ürün ve hizmet sunmayı hedefleyen
  • İşletme, yönetim, finans, pazarlama, insan kaynakları gibi alanlarda araştırmalar ve akademik çalışmalar yapmak isteyen,
  • İnsanlarla birlikte çalışmayı, risk almayı, rekabeti, sürekli öğrenmeyi ve gelişimi seven, dinamik ve sonuç odaklı

Kişiler için İşletme Programı en doğru seçimlerden biri olacaktır.