Ali Osman KUŞAKCI


Dr. Öğr. Üyesi

aliosman.kusakci@ihu.edu.tr

 1. 2006

  Lisans

  Viyana Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

 2. 2007

  Yüksek Lisans

  Viyana Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

 3. 2013

  Doktora

  Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği


Araştırma Alanları

Üretim yönetimi, optimizasyon, tedarik zinciri ağ tasarımı, tersine lojistik ağları, çok kriterli karar verme teknikleri


Biyografi

Ali Osman Kuşakcı Viyana Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2006 yılında lisans derecesini aldı. Aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği bölümünde Finans Mühendisliği modülünü “Bewertung von an TURKDEX gehandelten Futureskontrakten  Wie gut ist die konventionelle Bewertungstheorie am Turkischen Finanzmarkt anwendbar?” başlıklı yüksek lisans tezi ile bitirerek 2007 yılında yüksek mühendis unvanını elde etti. 2008 yılından itibaren araştırma ve öğretim görevlisi olarak çalıştığı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde “Constrained Optimization with Evolution Strategies: Adaptive Approaches” başlıklı tezi ile 2013 yılında doktorasını tamamladı. Aynı üniversitede iki yıl AR&GE merkezi müdürlüğü yaptı ve İslam Kalkınma Bankası destekli merkezde kapasite geliştirme projesini yürüttü. 2015 yılında Türkiye’ye dönerek İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden çalıştı. Akabinde İbn Haldun üniversitesine katıldı. Ali Osman Kuşakcı’nın akademik çalışmalarının odağında karar destek sistemleri, yöneylem araştırması, üretim yönetimi, sezgisel algoritmalar ve tedarik zinciri ağ tasarımı konuları bulunmaktadır.


Ödüller

ÖNDER yurtdışı eğitim bursu (Viyana 2001-2007)


Akademik Yayınlar

DERGİ

 • AYVAZ BERK,KUŞAKCI ALİ OSMAN (2019). A Fuzzy Integer Programming Model to Locate Temporary Medical Facilities as Part of Pre-Disaster Management. International Journal of Operations Research and Information Systems, 10(1), 21-40., Doi: 10.4018/IJORIS.2019010102
 • KARAKOÇ ENİS BARIŞ,AYVAZ BERK,KUŞAKCI ALİ OSMAN,ÖZTÜRK FATİH (2018). BİYODİZEL YAKITLAR İÇİN ÇOK DÖNEMLİ TEDARİK ZİNCİRİ AĞ TASARIMI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 6(4), 862-876., Doi: 10.29109/gujsc.411873
 • YILDIRIM VOLKAN,KUŞAKCI ALİ OSMAN (2018). The Critical Success Factors Of ERP Selection And Implementation: A Case Study In Logistics Sector. Journal of International Trade, Logistics and Law, 4(1), 138-146.
 • İNCE UTKU,AYVAZ BERK,KUŞAKCI ALİ OSMAN,ÖZTÜRK FATİH (2018). Value Stream Mapping in Lean Production and an Application in the Textile Sector. Journal of International Trade, Logistics and Law, 4(1), 111-125.
 • AYVAZ BERK,KUŞAKCI ALİ OSMAN,ÖZTÜRK FATİH,SIRAKAYA MELİKE (2018). BİYODİZEL TEDARİK ZİNCİRİ AĞ TASARIMI İÇİN ÇOK AMAÇLI KARMA TAM SAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ ÖNERİSİ. Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, 23(4), 55-70., Doi: 10.17482/uumfd.455307
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN, AYVAZ BERK, KARAKAYA ELİF (2017).  Towards an autonomous human chromosome classification system using Competitive Support Vector Machines Teams (CSVMT).  Expert Systems with Applications, 86, 224-234., Doi: 10.1016/j.eswa.2017.05.070
 • GÖRENER ALİ, AYVAZ BERK, KUŞAKCI ALİ OSMAN, ALTINOK EMİR (2017).  A hybrid type-2 fuzzy based supplier performance evaluation methodology: The Turkish Airlines technic case.  Applied Soft Computing, 56, 436-445., Doi: 10.1016/j.asoc.2017.03.026
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN, AYVAZ BERK, BEJTAGIC EMIR (2017).  An Analysis of Causes and Effects of Delays in Construction Projects in Libyan Oil Industry.  Karaelmas Science and Engineering Journal, 7(1), 274-282.
 • AYVAZ BERK, KUŞAKCI ALİ OSMAN (2017).  Electrical Energy Consumption Forecasting for Turkey with Non-Homogenous Discrete Grey Mode.  Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy, 12(3), 260-267., Doi: 10.1080/15567249.2015.1089337
 • AYVAZ BERK, KUŞAKCI ALİ OSMAN (2017).  A  Trapezoidal Type-2 Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Method Based On Topsis For Supplier Selection: An Application In Textile Sector.  Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(1), 71-80., Doi: 10.5505/pajes.2016.56563
 • AYDIN HİLAL, OKUL BETÜL, AYVAZ BERK, KUŞAKCI ALİ OSMAN, KAÇTIOĞLU SİBKAT (2016).  Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Alt Yüklenici Seçimi: İnşaat Sektöründe Bir Uygulama.  Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(14), 29-44.
 • YAZGAN PINAR, KUŞAKCI ALİ OSMAN (2016).  A Literature Survey on Association Rule Mining Algorithms.  Southeast Europe Journal of Soft Computıng, 5, 5-14., Doi: 10.21533/sejsc.v5i1.102
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN, Can Mehmet (2014).  An adaptive evolution strategy for constrained optimisation problems in engineering design.  International Journal of Bio-Inspired Computation, 6(3), 175, Doi: 10.1504/IJBIC.2014.062635
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN, CAN MEHMET (2014).  An adaptive ES with a ranking based constraint handling strategy.  Yugoslav Journal of Operations Research, 24(3), 307-319., Doi: 10.2298/YJOR140121035K
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN, CAN MEHMET (2013).  An adaptive penalty based covariance matrix adaptation evolution strategy.  Computers & Operations Research, 40(10), 2398-2417., Doi: 10.1016/j.cor.2013.03.013
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN, CAN MEHMET (2012).  Constrained Optimization with Evolutionary Algorithms: A comprehensive Review.  Southeast Europe Journal of Soft Computing, 1(2), 16-24.
 • FINDIK ŞEYDA, KUŞAKCI ALİ OSMAN, KUSAKCI SÜMEYYE, FINDIK FEHİM (2012).  Selection And Implementation Of ERP Systems  A Comparison Of Sap Implementation Between BIH and Turkey.  South East European Journal of Economics and Business, 7(1), 19-28.

 

KONFERANS BİLDİRİLERİ

 • KARAKOÇ ENES BARIŞ,AYVAZ BERK,KUŞAKCI ALİ OSMAN (2018). Biyodizel Yakıtlar için Çok Amaçlı Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Ağ Tasarımı. 7. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, ULTZK 2018, 136-144. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)
 • KÜÇÜK BURCU,DİYAROĞLU DENİZ,AYVAZ BERK,KUŞAKCI ALİ OSMAN (2017). AFET LOJİSTİĞİ SAHRA HASTANESİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN BULANIK P-MEDYAN MODELİ ÖNERİSİ. 37. YÖNEYLEM ARASTIRMASI ve ENDÜSTRI MÜHENDISLIGIULUSAL KONGRESI 2017 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN,Jasmin Mariam,Bushera İbrahim (2018). Performance measurement of composite textile industries in Pakistan using data envelopment analysis. In III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (IBU-ICSSH2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 • KURŞUN SEDA, KUŞAKCI ALİ OSMAN, VAROL KEMAL (2016).  Bankacilik Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Performans Değerlendirme : Katılım Bankacılığı Sektöründe Bir Uygulama.  KTÜ 20.Finans Sempozyumu, 1-19.
 • UZUN SÜMEYRA, KÜÇÜKAŞÇI EMEL ŞEYMA, KUŞAKCI ALİ OSMAN (2016).  Afetlerde Geçici Tesis Yer Seçimi: Üsküdar İlçesi için bir Uygulama.  UAS2016: International Symposium on Production Research, 1198-1203.
 • SOFU FEYZA, KUŞAKCI ALİ OSMAN (2016).  Personel Seçiminde AHS-TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerinin Uygulanması: Havacılık Sektöründe bir Uygulama.  UAS2016: International Symposium on Production Research, 981-986.
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN, AYVAZ BERK (2015).  Electrical Energy Forecasting for Turkey using Grey Forecasting Techniques with Rolling Mechanism.  2nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI), 8-13., Doi: 10.1109/KBEI.2015.7436013
 • UZUN SÜMEYRA, KUŞAKCI ALİ OSMAN (2016).  Afet Lojistiği Alaninda Tesis Yeri Seçimi Çalışmaları.  International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN, CAN MEHMET  An adaptive ES with a Ranking based Constraint Handling Strategy.  XI Balkan Conference on Operational Research (BALCOR 2013), 235-244.
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN  A Comparison Of Denoising Power Of Different Wavelet Based Algorithms On Euro Try Futures Contracts On Turkdex.  9th International Conference On Knowledge, Economy & Management, 1008-1016.
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN, CAN MEHMET (2013).  A novel evolution strategy for constrained optimization in engineering design.  2013 XXIV International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT), 1-6., Doi: 10.1109/ICAT.2013.6684072
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN (2012).  Authorship attribution using committee machines with k nearest neighbors rated voting.  11th Symposium on Neural Network Applications in Electrical Engineering, Doi: 10.1109/NEUREL.2012.6419997
 • KUŞAKCI ALİ OSMAN (2009).  Market Value Evaluation With Ohlson Model  Anempirical Analysis Of Atx Indexed Companies Invienna Stock Exchange.  The 10th International Symposium on Operation Research in Slovenia ’09, 311-320.

 

KİTAP/ KİTAP BÖLÜMLERİ

 • Excel, MATLAB, Arena ve Simulink Uygulamalarıyla Sistem Benzetimi (2017)., AYVAZ BERK,KUŞAKCI ALİ OSMAN,BORAT OĞUZ,  Nobel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 460, Türkçe(Ders Kitabı)
 • Bewertung von an TURKDEX gehandelten Futureskontrakten  Wie gut ist die konventionelle Bewertungstheorie am Turkischen Finanzmarkt anwendbar (2010)., KUŞAKCI ALİ OSMAN,  VDM Verlag Dr. Müller, Basım sayısı:1, Almanca(Bilimsel Kitap)