Fatma Halide TUNCER


Arş. Gör.

halide.tuncer@ihu.edu.tr

 1. 2013

  Lisans

  Gazi Üniversitesi, İşletme & Uluslararası İlişkiler

 2. 2018

  Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi

 3. (Devam Etmektedir)

  Doktora

  İbn Haldun Üniversitesi, İşletme


Araştırma Alanları

Örgütsel Davranış, Yönetim-Organizasyon

Biyografi

Halide Tuncer, Gazi Üniversitesi İşletme Bölümündeki lisans eğitimini, Uluslararası İlişkiler Bölümü çift anadal programıyla birlikte 2013 yılında tamamladı. Ayrıca, Lisans eğitimi sırasında başladığı İktisat Bölümü’nde önlisans bitirdi. 2012-2016 yılları arasında Gençlik Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen çok sayıda gençlik projesinin aktif katılımcısı oldu ve Ankara merkezli düşünce kuruluşu olan IMPR’ın (Uluslararası Ortadoğu Barış Araştırmaları Merkezi) staj programında Irak-İran eksenli yönetim sorunsallarıyla ilgilendi. Avrupa Birliği’nin fonladığı hibe desteğinden Türkiye’deki KOBİ’lerin yararlanmalarını sağlayan özel bir danışmanlık firmasında proje koordinatörlüğünde bulundu. 2016’da başladığı İstanbul Üniversitesi’ndeki İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programını “Duygusal Zekânın Çalışanların Bireysel Yenilikçiliği Üzerindeki Etkisi: Teknoloji Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma” başlıklı teziyle tamamladı. Doktora eğitimine İbn Haldun Üniversitesi İşletme Bölümü’nde devam etmektedir.