Ders Planı


İŞLETME LİSANS PROGRAMI

TOPLAM KREDİ: 145 TOPLAM AKTS: 241
NOT: T (Teori), P (Pratik), K (Kredi), AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)

Birinci Yıl

İlk Dönem
Kodu Ders Adı T P K AKTS
SPS 101 İnsan ve Toplum I 2 2 3 5
SPS 103

Karşılaştırmalı Teori Yöntemleri I

2 2 3 5
HUM 101 Dünya Sanatı ve Edebiyatı Okumaları I 2 2 3 5
NS 101 Doğa I 2 2 3 5
MAN 101 İşletme Yönetimine Giriş 3 0 3 5
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 2 2 3 5
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1 0 1 1
TOPLAM 19 31

 

İkinci Dönem
Kodu Ders Adı T P K AKTS
SPS 102 İnsan ve Toplum II 2 2 3 5
SPS 104 Karşılaştırmalı Teori Yöntemleri II 2 2 3 5
HUM 102 Dünya Sanatı ve Edebiyatı Okumaları II 2 2 3 5
NS 102 Doğa II 2 2 3 5
MAN 102 İş İletişimi 3 0 3 5
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 2 2 3 5
TOTAL 18 30

 

İkinci Yıl

Üçüncü Dönem        
Kodu Ders Adı T P K AKTS
HIST 201 Çağdaş Türk Tarihi I 2 2 3 5
TLL 201 Çağdaş Türk Edebiyatı I 2 2 3 5
LAW 101 Hukuka Giriş 3 0 3 5
MAN 241 Finansal Muhasebenin Temel İlkeleri 3 0 3 5
STAT 201 İstatistik I 2 2 3 5
Seçmeli Yabancı Dil 1 4 3 5
TOPLAM 18 30

 

Dördüncü Dönem
Kodu Ders Adı T P K AKTS
HIST 202 Çağdaş Türk Tarihi II 2 2 3 5
TLL 202 Çağdaş Türk Edebiyatı II 2 2 3 5
MAN 202 Örgütsel Davranış 3 0 3 5
MAN 242 Finansal Yönetim 3 0 3 5
STAT 202 İstatistik II 2 2 3 5
Arapça/ Genel Seçmeli 3 5
TOPLAM 18 30

 

Üçüncü Yıl

Beşinci Dönem      
Kodu Ders Adı T P K AKTS
MAN 321 Pazarlamanın İlkeleri 3 0 3 5
LAW 301 Ticaret Hukuku 3 0 3 5
MAN 343 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5
MAN 301 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
Arapça/ Bölüm Seçmeli 3 5
Türkçe/ Genel Seçmeli 3 5
TOPLAM 18 30

 

Altıncı Dönem
Kodu Ders Adı T P K AKTS
MAN 322 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
MAN 344 Kurumsal Finans 3 0 3 5
MAN 362 Operasyon Yönetimi 3 0 3 5
MAN 364 İşletmeciler İçin Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
Arapça/ Bölüm Seçmeli 3 5
Türkçe/ Genel Seçmeli 3 5
TOPLAM 18 30

 

Dördüncü Yıl

Yedinci Dönem
Kodu Ders Adı T P K AKTS
MAN 401 Stratejik Yönetim 3 0 3 5
MAN 461 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
Türkçe/ Genel Seçmeli 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
TOPLAM 18 30

 

Sekizinci Dönem
Kodu Ders Adı T P K AKTS
MAN 402 Uluslararası İşletme 3 0 3 5
MAN 403 İş Müzakereleri 3 0 3 5
Türkçe/ Genel Seçmeli 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
TOPLAM 18 30

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

Kodu Ders Adı T P K AKTS
MAN 302 Örgütsel Tasarım 3 0 3 5
MAN 404 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MAN 405 Küçük İşletme Yönetimi 3 0 3 5
MAN 406 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular 3 0 3 5
MAN 407 E-İşletme 3 0 3 5
MAN 408 Liderlik ve Değişim Yönetimi 3 0 3 5
MAN 323 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
MAN 421 Pazarlama İletişimi 3 0 3 5
MAN 422 Stratejik Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN 423 Küresel Pazarlama 3 0 3 5
MAN 424 Reklamcılık 3 0 3 5
MAN 425 Sosyal Medya Pazarlaması 3 0 3 5
MAN 345 Finansal Piyasalar ve Kuruluşlar 3 0 3 5
MAN 441 Denetim 3 0 3 5
MAN 442 Risk Yönetimi 3 0 3 5
MAN 443 Türev Ürünler ve Uluslararası Finansal Piyasalar 3 0 3 5
MAN 444 Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları 3 0 3 5
MAN 362 Çok Değişkenli Veri Analizi 3 0 3 5
MAN 462 İşletmeciler İçin Tahmin Yöntemleri 3 0 3 5
MAN 463 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5