Ders Planı


İŞLETME LİSANS PROGRAMI

TOPLAM KREDİ: 145 TOPLAM AKTS: 240
NOT: T (Teori), P (Pratik), K (Kredi), AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)

I. Yarıyıl
 Ders Kodu  Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS
Teori Uygulama
SPS 101 İnsan ve Toplum I 2 2 3 5
HUM 101 Sanat ve Edebiyat Aracılığıyla Dünya  I 2 2 3 5
SPS 103 Karşılaştırmalı Teori ve Metodolojiler I 2 2 3 4
NS 101 Doğa ve Bilim I 2 2 3 5
MAN 101 İşletme Yönetimine Giriş 3 0 3 5
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 2 2 3 5
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş 1 0 1 1
Toplam 19 30
II. Yarıyıl
 Ders Kodu  Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS
Teori Uygulama
SPS 102 İnsan ve Toplum II 2 2 3 5
HUM 102 Sanat ve Edebiyat Aracılığıyla Dünya  II 1 2 3 5
SPS 104 Karşılaştırmalı Teori ve Metodolojiler II 2 2 3 5
NS 102 Doğa ve Bilim II 2 2 3 5
MAN 102 İş İletişimi 3 0 3 5
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 2 2 3 5
Toplam 18 30
III. Yarıyıl
 Ders Kodu  Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS
Teori Uygulama
HIST 101 Modern Türkiye Tarihi I 2 2 3 5
TLL 101 Modern Türkiye Edebiyatı I 2 2 3 5
LAW 251 Hukuka Giriş 3 0 3 5
MAN 241 Finansal Muhasebenin Temel İlkeleri 3 0 3 5
STAT 201 İstatistik I 2 2 3 5
Arapça / Türkçe / Genel Seçmeli 1 4 3 5
Toplam 18 30
IV. Yarıyıl
 Ders Kodu  Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS
Teori Uygulama
HIST 102 Modern Türkiye Tarihi II 2 2 3 5
TLL 102 Modern Türkiye Edebiyatı II 2 2 3 5
MAN 202 Örgütsel Davranış 3 0 3 5
MAN 242 Finansal Yönetim 3 0 3 5
STAT 202 İstatistik II 2 2 3 5
Arapça / Türkçe / Genel Seçmeli 1 4 3 5
Toplam 18 30
 V. Yarıyıl
 Ders Kodu  Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MAN 321 Pazarlamanın İlkeleri 3 0 3 5
MAN 343 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5
MAN 301 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
LAW 351 Ticaret Hukuku 3 0 3 5
Arapça / Türkçe / Bölüm Seçmeli 1 4 3 5
Arapça / Türkçe / Genel Seçmeli 1 4 3 5
Toplam 18 30
VI. Yarıyıl
 Ders Kodu  Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MAN 322 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
MAN 344 Kurumsal Finans 3 0 3 5
MAN 362 Operasyon Yönetimi 3 0 3 5
MAN 364 İşletmeciler İçin Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
Arapça / Türkçe / Bölüm Seçmeli 1/3 4/0 3 5
Arapça / Türkçe / Genel Seçmeli 1/3 4/0 3 5
Toplam 18 30
VII. Yarıyıl
 Ders Kodu  Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MAN 401 Stratejik Yönetim 3 0 3 5
MAN 461 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
Arapça / Türkçe / Genel Seçmeli 1 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 18 30
VIII. Yarıyıl
 Ders Kodu  Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MAN 402 Uluslararası İşletme 3 0 3 5
MAN 403 İş Müzakereleri 3 0 3 5
Arapça / Türkçe / Genel Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Bölüm Seçmeli 3 0 3 5
Genel Seçmeli 3 0 3 5
Toplam 18 30
Genel Toplam 145 240
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MAN 302 Örgütsel Tasarım 3 0 3 5
MAN 323 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
MAN 345 Finansal Piyasalar ve Kuruluşlar 3 0 3 5
MAN 404 Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MAN 405 Küçük İşletme Yönetimi 3 0 3 5
MAN 406 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular 3 0 3 5
MAN 407 E-İşletme 3 0 3 5
MAN 408 Liderlik ve Değişim Yönetimi 3 0 3 5
MAN 421 Pazarlama İletişimi 3 0 3 5
MAN 422 Stratejik Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN 423 Küresel Pazarlama 3 0 3 5
MAN 424 Reklamcılık 3 0 3 5
MAN 425 Sosyal Medya Pazarlaması 3 0 3 5
MAN 441 Denetim 3 0 3 5
MAN 442 Risk Yönetimi 3 0 3 5
MAN 443 Türev Ürünler ve Uluslararası Finansal Piyasalar 3 0 3 5
MAN 444 Uluslararası Finansal Muhasebe Standartları 3 0 3 5
MAN 462 İşletmeciler İçin Tahmin Yöntemleri 3 0 3 5
MAN 463 Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 5
MAN 465 Çok Değişkenli Veri Analizi 3 0 3 5