Mahmut ARSLAN


Prof. Dr.

mahmut.arslan@ihu.edu.tr

 1. 1988

  Lisans

  Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü

 2. 1991

  Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü

 3. 1999

  Doktora

  The University of Leeds,(UK)


Araştırma Alanları

İnsan kaynakları ve iş etiği, Kurumsal sosyal sorumluluk, İslam, Katolik ve Protestan iş etiği, din ve iş etiğis

Biyografi

Prof.Dr. Mahmut Arslan Bölümümüzde iş etiği ve insan kaynakları profesörü olarak görev yapmaktadır. Bu alanda araştırma, eğitim ve danışmanlık konusunda geniş bir tecrübeye sahiptir. Profesör Arslan 2003 yılından beri Avrupa İş Etiği Ağı (EBEN) in Türkiye başkanlığını yürütmektedir. Kendisi bu saygın bilimsel örgütün iki uluslararası kongresini ülkemizde 2008 ve 2015 yıllarında organize etmiştir. Türkçede iş etiği alanında yayınlanan ilk ve kapsamlı ders kitaplarının yazarıdır. Bu alanın en önemli yayını olan Journal of Business Ethics dergisinin hakemleri ve misafir editörleri arasındadır. Türk savunma sanayisinin en önemli ve büyük firmalarına iş etiği danışmanlığı yapmıştır. Bu alanda birçok makale ve kitabın da yazarıdır. Prof. Arslan özellikle dinin iş etiğine olan etkileri konusunda derin bir uzmanlık bilgisine sahiptir.


Ödüller

 1. …… Perception of Corruption by Business Firms in Japan, Turkey and UK, 2002, Tokyo, London, İstanbul, Project Leader (Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu),
 2. A Cross-Cultural Comparison of Corporate Social Responsibility Perception of Management Students in Turkey, UK, Norway, 2004, Ankara, Manchester, Oslo, Project Leader (Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu)
 3. Managerial Styles and Work Orientations of Chinese and Turkish Managers, , 2005, Shanghai, Ningbo, Ankara, Project Leader (TÜBİTAK)
 4. Attitudes towards work ethic of Turkish, Kazakh and Pakistani Managers, Project Leader, 2007, Almati, Karachi, İstanbul, Project Leader (TÜBİTAK)
 5. Business Ethics Perceptions of Japanese and Turkish Managers, 2009, Tokyo, Ankara, Project Leader (Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu)
 6. A Cross-cultural Comparison of Turkish and German Workers in Germany in terms of Work Ethic., 2010, Berlin, Ankara, Project Leader (TÜBİTAK)
 7. TÜBA Konferans Desteği, 2000

Üyelikler

 • Academy of International Business, (1998-2000)
 • European Business Ethics Network (Since 2001)
 • Honorary Fellow and Affiliated Professor of Leeds Becket University, Centre for Governance and Global Responsibility (Since 2015)
 • Rutgers Business School, (Newark, New Jersey) Accepted Visiting Fellow (September 2018 and September 2019)

Akademik Yayınlar

DERGİ

 1. Arslan M, 1991, Oriantation Programmes in Business Organisations,Journal of Samsun Chamber Of Industry and Commerce,
 2. Arslan, M, , 1993, (Pazarlama Dünyası Dergisi), Internal Analysis of Firms In Business Strategies Marketing World of Turkey, Vol 7, No. 39,
 3. Arslan, M. (1998) “Literature Review on the Relationship Between Work Ethic and Religious Background” Hacettepe University Journal of Faculty of Economic and Administrative Sciences Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16, No 1-2,pp 191-215, ,
 4. Arslan M, Culture and Communications, Is the Protestan Work Ethic still Alive? Vol 1, No 1, 1998
 5. Küçük, Ü. ve Arslan, M., 2000 “A Cross-Cultural Comparison of Consumers’ Acceptance of the Web Marketing Facilities”, Journal of Euromarketing , 9, 27-45
 6. Arslan, M. 2000, A Cross-Cultural Comparison of British and Turkish Managers in terms of Protestant Work Ethic Characteristics, ,Business Ethics: A European Review,9, 13-21,
 7. Arslan, M. ve Robinson S. (2000) “Taking Individualism as a Christian Value in Business and Cros-Cultural Studies”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18, 63-81,
 8. Arslan, M. 2000 “A Weberian Approach to Turkish Entrepreneurship” Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,18, , 377-391, (),
 9. Arslan, M. 2001 “A Cross-Cultural Comparison of Achievement and Power Orientation as Leadership Dimension in Three European Countries: Britain, Ireland and Turkey”Business Ethics A European Review,10, 340-346 ()
 10. Arslan, M. 2001 “The Work Ethic Values of Protestant British, Catholic Irish and Muslim British Managers” Journal of Business Ethics31, 321-339 ()
 11. Arslan, M. and Chapman M,2002, M., “Work Ethic Values Of Practising Catholic Irish And Protestant British Managers” Irish Journal of Management, 22, ()
 12. Aydın. M.D., Leblebici, D.N., Arslan, M., Kılıç, M., Öktem, K., 2005, “The Impact of IQ and EQ on the Preeminent Achievements in Organizations” The International Journal of Human Resource Management, 16. No:5 ()
 13. Kavak B,Alkibay S, Arslan,M, 2007, Direct Selling Ethics: An Exploratory Investigation on Turkish Direct Sellers, Boğaziçi Journal, Vol.21, no 1-2  73-92
 14. Arslan, M. 2008,Weberci Görüşlere Göre Konfüçyüsçülüğün Çin İş Kültürü Üzerine Etkileri, (The Effects of Confucianism upon Chinese Work Culture) Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 26, Sayı12,  59-83, ,
 15. Aydın, M.D. Leblebici, D. N, Arslan, M., Kılıç, M., Öktem, M, K., 2008, Managerial Control Vs Professional Autonomy: An Empirical Study on Perceptions and Expectations of Physicians at Teaching Hospitals in Turkey, Journal of Medical Sytems, Vol.32Number 157-165 (SCI)
 16. Mahmut Arslan, Alejo Jose G.Sison, 2009, Foreword; Professional Ethics in Business and Social Life, Journal of Business Ethics, Vol. 88, No.1, August 1,
 17. Kalyoncu,Z. Guney, S, Arslan,M, Guney Sl and Ayranci, E , 2012, Analysis Of The Relationship Between Emotional Intelligence And Stress Caused By The Organisation: A Study Of Nurses, Business Intelligence Journal, edition (Volume 5, Number 2 ), 2012
 18. Tayfur, Ö., Arslan, M., 2012, The Alleviating Effect of Supervisor Support on Work-load, Work Family Conflict and Learned Helplessness,Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 3 (6) 19.  Tayfur, Ö And Arslan, M, 2013, The Role Of Lack Of Reciprocıty, Workload, Work-Family Conflict & Supervisory-Support On Exhaustıon: Evidence From Physicians, in Psychology Health and Medicine CPHM,  DOI: 10.1080/13548506.2012.756535. (SSCI)20.  Tayfur, Ö And Arslan, M,  Trust or Not Trust: Understanding the Effects of Allocentrism & Idiocentrısm on Coworker Trust, Journal of Economics and Behavioral Studies (ISSN: 2220-6140) Vol. 7, No. 4, pp. 106-121, August 201521.  Tayfur, Ö. Arslan M, (Effcts of Perceived Workload upon Learned Helplesness) Algılanan İş Yükünün Tükenmişlik Üzerine Etkisi, İş Aile Çatışmasının Aracı Rolü,  H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 30, Sayı 1, 2012, s. 147-17222.  Gözüm, A.G, Arslan, M, (Disaster and Crisis Management in Heavy Industrial Organizations) İşletmelerde Afet Yönetimi: Marmara ve Ege Bölgelerinde Bulunan Rafineri Ve Petrokimya Endüstirisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Journal of Gazi University Economics and Business Studies, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt3, sayı 2, 2017

 

KONFERANS BİLDİRİLERİ

 1. Arslan, M, 1993 Attitudes towards money among Turkish bank managers, 1st Management Congress of Turkey, Silivri, ;İstanbul, Turkey
 2. Arslan, M, 1993,Effective Orientation Programmes 1st Management Congress of Turkey, Silivri, ;İstanbul, Turkey
 3. Arslan, M, 1999 “A Cross-Cultural Comparison of British and Turkish Managers in Terms of Their Work Ethic Values” Proceedings of The Fourth Annual Conference of the UK Association of the European Business Ethics Network, Oxford,163-172, Oxford Brookes University,
 4. Arslan, M, 1999 “Attitudes Towards Hard-Work and Leisure in Catholicism” ARETHUSE Güney Avrupa Üniversiteleri Konusal Toplantılar Konferansı, Nevşehir, Hacettepe Üniversitesi İİBF Yayın No 27, s.27-33, Ankara,
 5. Arslan, M. “A 2000,Cross-Cultural Comparison of Achievement and Power Orientation as Leadership Dimension in Three European Countries: Britain, Ireland and Turkey” 13th Annual Conference of the European Business Ethics Network, Cambridge University, Conference Programme and Abstracts, Cambridge University, UK, s.17,
 6. Arslan, M. 2000 “Security as an Ethical Dimension of E-Commerce: A Cross-Cultural Analysis” New York John’s University Seventh Annual International Conference Promoting Business Ethics, New York, Conference Proceedings, vol.2, 505-516, New York,
 7. Arslan, M. ve Karasoy A, 2002(Creativeness and Gender) “Yaratıcılık Eğiliminde Cinsiyet Eğitimin Rolü”, 10. Yönetim Organizasyon Kongresi, May, Antalya, Turkey
 8. Arslan, Alpkan, L. ,Elçi, M. 2003, “The Determinants of Work Ethic in Kocaeli”, 1st International Business and Professional Ethics Congress of Turkey,
 9. Karakitapoglu-Aygün, Z., Arslan, M., & Güney, S. (2005). Protestant work ethic and work values of Turkish and American university students. Paper presented at XII European Congress of Work and Organizational Psychology, Istanbul, Turkey.
 10. Tayfur, Ö., Arslan, M., 2011, The Alleviating Effect of Supervisor Support on Work-load, Work Family Conflict and Learned Helplessness, The 12th European Congress of Psychology, İstanbul, 4-8 July 2011
 11. Arslan, M, 2012. (Problems in Business Ethics) İş Ahlakının Sorunları, Çalıştay Bildirisi, İGİAD International Conference of Business Ethics and CSR, , İstanbul,
 12. Arslan, M. 2012, Business Ethics and Entrepreneurship, European Business Ethics Network Anadolu Etik Toplantıları, Gaziantep, Turkey,
 13. Arslan M, 2012, Corruption and Business Ethics,: “Conference of Corruption in the world, Bahçeşehir Üniversity/İstanbul December,
 14. Tayfur, Ö., Arslan, M, 2012,The Relationship Between Pharmaceutical Companies and Physicians: How to Set Limits?25th EBEN AC, Barcelona, Spain
 15. Arslan, M, Tayfur, Ö., , 2012, A Cross-Cultural Analysis of Paternalism and Coworker-Trust in German and Turkish Workers, 25th EBEN AC, Barcelona, Spain
 16. Arslan, M, Karademir A.Ç, 2014,Research Trends in Business Ethics (1982-2012), EBEN Annual Conference, Berlin, Germany
 17. Arslan, M, 2017, (Islamic Business Ethics and Ibn Khaldun) İslam İşAhlakıveİbniHaldun’daAhlakMedeniyetİlişkisi, 4th International Ibn KhaldunSympozium, Ibn,Khaldun University, 19-21 May 2017, Istanbul

 

KİTAP/ KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. Arslan M, 2001,Fundamental Issues in Management, (Book Chapter in Turkish) in Management and Organization ed.by S. Güney, Nobel Publications, , Ankara
 2. Arslan M, 2001 Business and Professional Ethics,1st edition (Text Book in Turkish) Siyasal Publications, , Ankara
 3. Arslan M, 2001,Organizational Culture, (Book Chapter in Turkish) in Management and Organization ed.by S. Güney, Nobel Publications, , Ankara
 4. Arslan M, 2005, Business and Professional Ethics,2nd updated edition (Text Book in Turkish) Siyasal Publications, , Ankara
 5. Arslan, M, 2006, The Stakeholders, (Etkileşenler), , Dramatized Case Study in Turkish and English, Phoneix Yayınları Ankara,
 6. Arslan, M. Akıncı, S. K. Karapınar P.B, 2007 (e-business, e-government, ethic) E-İş, E-Devlet Etik, Siyasal Kitabevi, Ankara,
 7. Arslan, M. 2008, The Work Ethic and Ahi Tradition of Turkey, SOTA Publications, ISBN: 978-90-6921-003-2, /Haarlem, The NEDERLANDS,
 8. Arslan,M. 2009,Transformation of Islamic Work Ethic in Turkey in Transformative Pathways: Attainable Utopias, Prateeksha Publications, Jaipur, Rajastan, INDIA,
 9. Arslan, M. 2009, Islamic Business Ethics, (Chapter in Turkish) Islam and Business,
 10. Arslan M, 2012 Business and Professional Ethics in the World, 3rd updated and enlarged edition (Text Book in Turkish) Siyasal Publications, , Ankara
 11. Arslan, M. Ömürgönülşen M, 2012, Linking Ethics Into Manufacturing Process Through Total Quality Management (TQM) p.193 in Business Ethics Contemporary Global and Regional Issues, Eds. Simon Robinson and Mahmut Arslan, Lambert Academic Publishing,
 12. Berkman, Ü. Arslan, M. 2009(Business Ethics and Compliance Management) Dünya’da ve Türkiye’de İş Etiği ve Etik Yönetimi, TÜSİAD Publications, İstanbul,
 13. Kök Arslan, H and Arslan M, 2013(Foreign Policy and Ethic) Dış Politika ve Etik, Siyasal Kitabevi,
 14. Arslan, M. , 2013, Business Ethics and Corporate Social Responsibility: (Chapter in Tukish) Turkish Open University Publications
 15. Arslan, M. (2017) Corrupted Mr.Ali, Dramatized Business Ethics Case Study (unpublished)