Tamer AKSOY


Prof. Dr.

tamer.aksoy@ihu.edu.tr

 1. 1986

  Lisans

  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat

 2. 1989

  Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Otomotiv Sanayi Yatırımları)

 3. 1997

  Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Uluslararası Bankacılık)


Araştırma Alanları

Finansal muhasebe, denetim, risk odaklı iç denetim, bağımsız denetim, BT/kalite denetimi, iç kontrol, uluslararası denetim standartları, muhasebe/denetim meslek etiği, finansal analiz, UFRS, operasyonel risk yönetimi, Basel II- III, KOBİ’ler, uluslararası bankacılık, otomotiv sanayi yatırımları, kurumsal yönetim.

Biyografi

Ankara’da doğdu (1965). A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu (1986). Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünden (otomotiv sanayi yatırımları alanında) Yüksek Lisans derecesini (1989), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden ise (uluslararası bankacılık alanında) Doktora derecesini aldı (1997). İşletme Bölümü “Muhasebe ve Finans” anabilim dalında Doçent (2007) ve Profesör oldu (2018).  Uluslararası sınavlar neticesinde çeşitli ülkelerde mesleki, bilimsel incelemelerde bulundu ve uluslararası staj, kongre ve konferanslara katıldı. Doktora tez çalışmaları kapsamında uluslararası bir sınavı ‘excellent’ derecesiyle kazanarak İsviçre Citicorp Investment Bank’da ‘Finansal Kontrol ve Mali Denetim’ konusunda kısa süreli çalıştı. Geçen süreçte TCMB ve değişik üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde denetim, iç kontrol, finansal muhasebe, bankacılık ve kurumsal yönetim grubu dersler verdi. Bazıları konusunda bir ilk’i oluşturan toplam  7 (ortak çeviri ve editörlükler dahil 9) kitabı yayınlandı. Ayrıca, Dünya/Avrupa akademik konferansları dahil sunulmuş uluslararası bildirileri ile yayınlanmış çok sayıda ulusal/uluslararası hakemli makalesi ve yayınlarına yapılan çok sayıda bilimsel atıfları bulunmaktadır. Uluslararası endekslerde taranan çeşitli akademik dergilerin  Bilim Hakem Kurulu üyesidir.

Ayrıca Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) ülkemize kazandırılmasında ve ülkemize özgü UDS uyumlu Türkiye Denetim Standartlarının (TDS) oluşturulmasında öncü ve etkin rol üstlendi. Ülkemizin ortaklaşa yürüttüğü ulusal/uluslararası ortak muhasebe ve denetim reform projeleri ile yasal ve mesleki düzenlemelere ve çalışmalara davete binaen (gönüllülük esaslı) aktif olarak katıldı ve uzman bilirkişi olarak görüş bildirdi. AB denetim/muhasebe müktesebatı ve yeni TTK’nın bilhassa muhasebe, denetim ve iç sistemlere (iç denetim, iç kontrol, risk yönetimine) ait maddeleriyle ilgili çalışmalarda ve denetim mesleğinin geliştirilmesinde etkin rol aldı. Ayrıca, 2013’de Türkiye’nin tam üyeliğiyle sonuçlanan Avrupa Muhasebeciler Federasyonu’na  (FEE) üyelik müzakere sürecindeki ortak toplantı ve çalışmalara (davete binaen) ülkemiz adına Türkiye Denetim Standartları kurulu üyesi sıfatıyla katılım sağladı.

Prof. Aksoy’un akademik kariyeri yanısıra üniversite dışı iş dünyasında da uzun bir mesleki geçmişi ve geniş iş tecrübesi bulunmaktadır. Bu kapsamda Prof Aksoy, ülkemizin en büyük üç grubundan birisini oluşturan çok şirketli büyük bir Kurumda (ayrı ayrı yapılan müfettişlik ve uzmanlık giriş sınavlarını birincilikle kazanarak) Müfettiş Yrd. olarak işe başladı (1987). 3 yıllık yeterlik sürecini müteakip Müfettiş yeterlik sınavını birincilikle geçerek Müfettiş oldu. 10 yıllık Müfettişlik görevinden sonra terfien Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atandı (Ocak 1997). Farklı sektörlerde her biri sektörünün en büyük ilk üç firması arasında bulunan 90’a yakın ticari şirketin bütün temel fonksiyon, politika, süreç ve işlemleri dahil tüm faaliyetlerinin sürekli  kontrol ve denetimlerinde (önce 10 yıl müfettiş olarak bilahare 22 yıl denetim/teftiş grubunun yöneticisi olarak) görev aldı. Çeşitli şirket alımlarında due dilligence ve devir teslim çalışmalarına katıldı. Gruptaki Denetim Başkanı (CAE-Chief Audit Executive) görevini Nisan 2018’e kadar sürdürdü. Ayrıca, çeşitli Grup şirketlerinde [Adana Çimento Sanayi TAŞ (1 yıl), Bolu Çimento AŞ (1 yıl), Goodyear Lastikleri TAŞ (1 yıl), OYSA İskenderun Çimento AŞ (1 yıl), Omsan Lojistik AŞ (3 yıl), Oyakbank AŞ (6 yıl)] yönetim kurulu/denetleme kurulu üyesi olarak da görev yaptı.

Çeşitli ulusal/uluslararası mesleki unvan ve ruhsatlara da sahip olan Prof. Aksoy, ayrıca geçen süreçte ulusal/uluslararası düzeyde, üyesi olduğu bazı mesleki kuruluşlarda çoğu talebe ve davete binaen çeşitli gönüllü görevler de üstlenmiştir. [Örn: (özel davete binaen) T.C. KGK-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Denetim Standartları Danışma Komisyonu E.Bşk, IIA-The Institute of Internal Auditors, (Dünya İç Denetçiler Enstitüsü)  Etik Standartlar Krl E.Üyesi, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Standartlar Krl E.Üyesi, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Denetim Standartları Komisyonu E.Bşk, Türkiye Ekonomi Kurumu-Denetleme Kurulu E.Üyesi, ASMMMO Bağımsız Denetim ve Denetim Standartları Komisyonu E.Bşk, Türkiye Denetim Standartları Kurulu-YK Üyesi, ASMMMO Muhasebe ve Denetim Standartları Komisyonu E.Bşk Yrd., ASMMMO-Danışma Meclisi Üyesi, vb].  Evli ve iki çocuk babasıdır.

 


Üyelikler

 • Institute of Internal Auditors-IIA, USA, (Dünya İç Denetçiler Enstitüsü-ABD)
 • Association of Fraud Examiners-ACFE, USA, (Dünya Suistimal/ Hile İnceleme Uzmanları Birliği-ABD)
 • Türkiye Ekonomi Kurumu
 • Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TUDESK) Yönetim Kurulu Üyesi
 • MODAV Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı
 • ASMMMO Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
 • Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Danışma Meclisi
 • TURMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
 • USİUD Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği
 • TİDE Türkiye İç Denetim Enstitüsü
 • Mülkiyeliler Birliği

Ulusal/ Uluslararası Mesleki Ruhsat ve Sertifikalar

 • CRMA-CERTIFICATION in RISK MANAGEMENT ASSURANCE, Uluslararası Risk Yönetimi Güvencesi Uzmanı (CRMA) Ruhsatı, Dünya İç Denetçiler Enstitüsü, ABD, IIA-Instıtute Of Internal Audıtors, USA.
 • CFE-CERTIFIED FRAUD EXAMINER, Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanı (CFE) Ruhsatı, Dünya Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği, ABD, ACFE- Assocıatıon Of Certıfıed Fraud Examıners, USA
 • BAĞIMSIZ DENETÇİ (BD) RUHSATI, C.Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
 • SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR (SMMM) RUHSATI, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)

Akademik Yayınlar

KONFERANS

 • ”Establisment of Effective Internal Audit Function: Recommendations for Best Practice” (with S.Bozkus), 24th World Continuous Auditing and Reporting Symposium, Rutgers Business School and İnönü University, Turgut Ozal Congress and Culture Center, Malatya/ Turkey, May 3-4, 2012.
 • “Yeni TTK’da Denetim, Denetçinin Sorumlulukları ve Kamu Gözetim Kurulu’nun Getirdikleri Paneli”, Ankara SMMM Odası, Kocatepe Kültür Merkezi, Ankara, 28 Aralık 2011.
 • “Measuring the Internal Audit Performance:Tips for a Succesful Implementation in Turkey” (with S.Bozkus), 7th Annual International Accounting Conference: AACF, Accounting Academicians’ Colloboration Foundation, İstanbul Commerce University, İstanbul, 14-15th October 2010.
 • “An Empirical Analysis on The Determinants of Fraud Cases In Turkey” (with S.Kahyaoglu IGurdil), 2nd International Conference on Governance, Fraud, Ethics&Social Responsibility, Trakya University, Istanbul, Turkey, 9-14 June 2010.
 • “The Role of Modern Internal Auditing and Corporate Governance in Turkey: A Sound Comparison with the Global Internal Auditing Standards and A Benchmark Analysis on Companies with Corporate Governance Rating Scores That Listed In Istanbul Stock Exchange Corporate Governance Index (CGI)”, 8th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance Conference, University of Aegean, Chios, Greece, 21-23th April 2010.
 • ”KOBİ’lerde Denetim Kalitesinin Sağlanmasında İç Kontrol Fonksiyonu”, 1.Uluslararası Denetim Standartları Konferansı, TURMOB, KSMMMO, Hotel Dedeman, Konya,14-17 Mayıs 2009.
 • “The Impact of Corporate Governance On Accounting Measures of Financial Performance, Liabilities Volume, Credit Usage And Trade Openness:An Empirical Study on Turkısh SMSs” (with S.Bozkus), 7th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance, Cass Business School, London, UK, 15th-17th April 2009.
 • “Economic Demand For An Effective Audit Committee To Monitor Management In The Light of Corporate Governance Mechanism And Oversight of The Firms’ Internal Control Structure: A Theoretical Glance” (with S.Kahyaoglu), 5th Annual International Accounting Conference:The Road to Transparency, AACF, Barcelo-Eresin Hotel, İstanbul, 13-15 November 2008.
 • “The Major Effects of BASEL II to Small and Mid-Sized Enterprises: An Empirical Work on Companies Quoted to KOSGEB” (with S.Bozkus), The 1st International Symposium: SMEs and Basel II, İzmir University of Economics, İzmir, 27 April 2008.
 • “Uluslararası Eğilimler, Gelişmeler ve Standartlar Işığında İç Kontrol ve İç Kontrol Sistemine Bakış”, II.Türkiye Muhasebe Forumu, Turmob, Shareton Convention Center, Ankara, 31 Mart 2007.
 • “Ulusal/ Uluslararası Eğilimler ve Gelişmeler Işığında Türkiye’de Denetime ve İç Kontrol Sistemine Bakış”, The 17th World Congress of Accountants, WCOA, IFAC, EAAT, Turmob, Lütfi Kırdar International Congress and Exhibition Center, İstanbul, 15 November 2006.
 • “3568 Sayılı Yasa Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği ve Diğer Hizmet Faaliyetleri”, I.Türkiye Muhasebe Forumu, TURBOM, TİM Maslak Show Center, İstanbul, 20-21 Nisan 2006.
 • ”Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Eğilimler ve Gelişmeler Işığında Denetime Genel Bir Bakış”, Uluslararası Antlaşmalar ve Türkiye’de Denetime Bakış Paneli, ASMMMO, Ankara, 05.12.2005
 • ”Uluslararası Standartlar Işığında Muhasebe ve Denetimde Bağımsızlık ve Etik”, Muhasebe ve Denetimde Etik Paneli, ASMMMO, Dedeman Oteli, Ankara, 16.01.2003

 

KİTAP

 • Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Süreci ile KOBİ’ler, Bankalar ve Kurumsal İşletmeler Işığında Basel ve İç Kontrol, Türmob yy.No:384, ISBN:978-975-555-193-7, Ankara 2010, 598 sayfa.
 • Basel II ve İç Kontrol, ISBN:978-975-555-134-0, ASMMMO yy. No:49, Ankara, Ağustos 2007, 451 sayfa.
 • ETİK; Ulusal ve Uluslararası Etik İlkelere Yönelik Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Muhasebe Meslek Etiği, ISBN 975-464-365-2, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, 243 sayfa.
 • Tüm Yönleriyle DENETİM: AB ile Müzakere ve Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir Paradigma, (Cilt I-II), Genişletilmiş İkinci Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2006, 2460 sayfa. (Cilt I:1254 sayfa, Cilt II:1206 sayfa.)
 • Tüm Yönleriyle DENETİM: AB İle Uyum Sürecinde Denetimde Yeni Bir Paradigma, ISBN 975-464-228-1, Yetkin Yayınları, Ankara, 2002, 1225 sayfa.
 • Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiye’de Uluslarüstü Bankacılık, (Sistematik ve Analitik Bir Yaklaşım), ISBN-975-6951-06-0, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Yayınları, No:109, Tisamat Matbaası, Ankara, Ocak 1998, 490 sayfa.
 • Ortak Pazarla Muhtemel Bir Entegrasyon Işığında Türk Otomotiv Sanayii Yatırımları, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yayını, No:20, Avcıol Matbaası, İstanbul 1990, 175 sayfa.

 

KİTAP BÖLÜMÜ

 • ”Değişim ve Farkındalık Kavramları İle Uluslararası Denetim Standardı (UDS) 500 Işığında İç Denetim Sürecinde Denetim Kanıtları”, İç Denetim: Yönetime Değer Katmak, (Ed.H.Kıral), T.C. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu yayınları, No:1, Ankara, Nisan 2014, s.173-208.
 • ”Kurumsal Yönetimde İç Kontrolün İnsan Kaynakları Denetimindeki Önemi: COSO Modeli”, Yönetimde İnsan Kaynakları Çalışmaları, (Ed.A.Yelboğa), Turhan Kitabevi, Ankara, Eylül 2010, s.431-470

 

DERGİ

Ulusal/ Uluslararası Hakemli/ Endeksli Dergilerdeki Makaleler

 • Risk Odaklı İç Denetim Sürecinde Operasyonel Risklerin Belirlenip Ölçülmesine Yönelik Uygulamalı Bir 3×5 Risk Matriksi ve Risk Analiz Anket Formu Önerisi”, Financial Analysis, Mali Çözüm, 147, Mayıs-Haziran 2018, s.37-77
 • “Measuring the Internal Audit Performance: Tips for a Succesfull lmplementation in Turkey” (with S. Bozkuş), American International Journal of Contemporary Research, ISSN2162-139X (Print); Irwing, USA,Vol.3, No:4, April 2013, pp.71-82.
 • ”Establisment of Effective Internal Audit Function: Recommendations for Best 4. Practice” (S. Bozkuş ile), Journal of Modern Accounting and Auditing; ISSN 1548-6583 (Print); USA, Vol.8, No:9, September 2012, pp.1283-1290.
 • “An Empirical Analysis on the Determinants of Fraud Cases in Turkey” (S. Kahyaoğlu ile), International Journal of Business and Social Sciences, ISSN 2219-1933 (Print), Radford, USA, Vol.3, No:1, January 2012,  157-164.
 • “The Role of Modern Internal Auditing and Corporate Governance in Turkey: A Sound Comparison with the Global Internal Auditing Standards and A Benchmark Analysis on Companies with Corporate Governance Rating Scores that Listed In Istanbul Stock Exchange Corporate Governance Index (CGI)”, World of Accounting Science, AACF, (12), 4, December 2010, pp.15-45.
 • “The Impact of Corporate Governance On Accounting Measures of Financial Performance, Liabilities Volume, Credit Usage And Trade Openness: An Empirical Study on Turkısh SMSs” (S. Bozkuş ile), World of Accounting Science, ISSN-1302-258X, AACF, Vol:12, Issue:3, September 2010, pp.23-42.
 • “Economic Demand For An Effective Audit Committee To Monitor Management in the Light of Corporate Governance Mechanism And Oversight of The Firms’ Internal Control Structure: A Theoretical Glance” (S. Kahyaoğlu ile), World of Accounting Science, AACF, Vol:11, Issue:2, June 2009, pp.153-173.
 • “The Major Effects of BASEL II to Small and Mid-Sized Enterprises: An Empirical Work on Companies Quoted to KOSGEB” (S. Bozkuş ile), World of Accounting Science, AACF, Vol:10, Issue:2, June 2008, pp.55-78.
 • “Derecelendirme Süreci Işığında Basel II’nin KOBİ’lere Etkileri ve KOBİ’lerce Atılması Gereken Adımlar: Analitik Bir Bakış”, Mali Çözüm, ISSN 1303-5444, İSMMMO, (18), 84, Kasım-Aralık 2007, s.71-102.
 • “Basel II Sermaye Yeterliliği Düzenlemesinin AB İpotekli Konut Finansman (Mortgage) Piyasalarına Etkisi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, ISSN 1304-0391, MUFAD, Sayı:29, Ocak 2006, s.91-102
 • “Küresel Etkili Muhasebe ve Denetim Skandallarının Nedenleri Işığında Sarbanes-Oxley Yasası ile SPK Düzenlemesinin Karşılaştırılması”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV, Cilt: 7, Sayı: 4, Aralık 2005, s.45-79
 • “Basel I-II Sermaye Yeterliliği Uzlaşıları Işığında Bilanço Varlıklarında Risk-Bazlı Ağırlıklandırma ve Risk-Odaklı Kredi Fiyatlamasının Çok Yönlü Etkilerine Yönelik Bir İnceleme”, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, ISSN 1305-8681, Türk Kooperatifçilik Kurumu, Sayı:150, Ankara, Ekim-Kasım-Aralık 2005, s.31-51
 • “Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Ulusal ve Uluslararası Düzenlemelerle Uyumlu Çok Yönlü Bir İç Kontrol Anket Formu Önerisi”, Mali Çözüm, ISSN 1303-5444, İSMMO, Yıl: 15, Sayı: 73, Ekim-Kasım-Aralık 2005, s.168-202
 • “Uluslararası Denetim Standartlarına Geçiş Sürecinde AB Denetim Müktesebatı ve Yeni AB 8.Denetim Direktif Tasarısına Karşılaştırmalı Bir Bakış”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV, Cilt:7, Sayı: 3, Eylül 2005, s.31-67
 • “Müzakere Süreci Işığında AB Muhasebe Hukukundaki Düzenlemeler (AB Muhasebe Müktesebatı”, Mevzuat Dergisi, ISSN 1306-0767, Yıl: 8, Sayı: 93, Eylül 2005, www.mevzuatdergisi.com), s.1-24.
 • “Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal Düzenleme Çerçevesine İlişkin Analitik Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Denetime Bakış, TURMOB, Yıl:5, Sayı.16, Eylül 2005, s.117-145
 • “Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler Bağlamında İç Kontrol ve İç Kontrol Gerekliliği: Analitik Bir İnceleme”, Mali Çözüm, İSMMMO, Yıl: 15, Sayı: 72, Temmuz-Ağustos-Eylül 2005, s.138-164
 • “Finansal Muhasebe ve Raporlama Standartlarında Uyumlaştırma ve UMS/UFRS Bazında Küresel Muhasebe Standartları Setine Yöneliş Eğilimi”, Mali Çözüm, İSMMMO, Yıl:15, Sayı:71, Nisan-Mayıs-Haziran 2005, s.182-199
 • “AB İpotekli Konut Finansman Piyasalarının Değişim ve Gelişiminde Etki Yaratan Faktörler ve Dinamikler”, Mali Çözüm, İSMMMO, Yıl:15, Sayı:70, Ocak-Şubat-Mart 2005, s.188-219

 

Diğer Dergilerdeki Makaleler

 • “Türkiye’nin İçinden Geçtiği Kalkış (Take-off) ve İyi Yönetime Geçiş Sürecinde Yeni Bir Mesleki Açılım ve Yeni Bir Uzmanlaşma Alanı: Kobi Danışmanlığı, Yeni TTK ve Basel Düzenlemeleri Işığında KOBİ’leri İlgilendiren Konular (I)”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, (20), 193, Kasım-Aralık 2010, 25-31
 • “İyi Yönetime (Good-Governance) Geçiş ve Kalkış (Take-off) Sürecinde Yeni Bir mesleki Açılım, Yeni Bir Uzmanlaşma Alanı: İnsan Kaynakları İç Kontrol Uzmanlığı ve COSO Uyumlu İnsan Kaynakları İç Kontrol Listesi Önerisi (II)”,  Bülten Dergisi,  ISSN:1307-7554, (20), 192, Eylül-Ekim 2010, 29-36
 • “İyi Yönetime Geçiş ve Kalkış (take-off) Sürecinde Yeni Bir Uzmanlaşma Alanı: İnsan Kaynakları İç Kontrol Uzmanlığı ve COSO Uyumlu İnsan Kaynakları İç Kontrol Listesi Önerisi (I)”,  Bülten Dergisi,  ISSN:1307-7554, (20),191, Temmuz-Ağustos 2010, 33-40
 • “İç Denetim:Yeni Küreselleşme Süreci ve Kalkış Aşamasında Yeni Bir Mesleki Açılım ve Uzmanlaşma Alanı”, Bülten Dergisi,  ISSN:1307-7554, ASMMMO, (20), 190, Mayıs-Haziran 2010, 32-38
 • “Yeni AB 8.Denetim Direktifi’nde Meslek Etik Kuralları ve Bağımsızlık: Özet Bir Bakış ve Öneriler”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, (17), 176, Ocak-Şubat 2008, 30-34
 • “Bağımsız Denetimle İlgili Yeni AB 8.Direktifi’nin Rotasyon, Şeffaflık, Kamu Gözetimi ve Kalite Güvencesi Açısından Getirdikleri”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, (17), 175, Kasım-Aralık 2007, 30-34
 • “Uluslararası Eğilimler, Gelişmeler Ve Kalite Kontrol Standardı Işığında İç Kontrol Ve İç Kontrol Sistemine Bakış”, 2.Türkiye Muhasebe Forumu, Muhasebe Mesleğinin Gelişiminde Yeni Ufuklar, (Forum Bildirileri kitabı) ISBN:978-975-555-131-9, Türmob yy. No:315, TÜRMOB, Ankara, 30-31 Mart 2007, 224-232
 • “Denetçi ve Denetim Şirketinin Dönüşümlü Rotasyonu”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, (17),170, Ocak-Şubat 2007, 21-23
 • “Türkiye’de Muhasebe Meslek Etiği ve Etik Kuralları Üzerine Değerlendirme ve Öneriler”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:16, Sayı:166, Mayıs- Haziran 2006, 11-14
 • “Basel II Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği, Yeni Açılımlar ve Diğer Hizmet Faaliyetleri”, I.Türkiye Muhasebe Forumu, Muhasebe Mesleğinin Bugünü ve Geleceği, (Forum Bildirileri kitabı), Türmob yayınları, No: 293, TÜRMOB, İstanbul 20-21 Nisan 2006, 47-52
 • “Basel II ve 3568 Sayılı Yasa Işığında Muhasebe Mesleğinin Geleceği, Yeni Açılımlar ve Diğer Hizmet Faaliyetleri: İç Denetim”, Dayanışma, İzmir SMMM Odası, Sayı:90, Nisan 2006, 53-59
 • “Kurumsal Yönetim Bağlamında Sarbanes-Oxley Yasasının Bağımsız Denetim Firmalarına Yönelik Getirdiği Temel Düzenlemeler”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:16, Sayı:165, Mart-Nisan 2006, 6-10
 • “Basel-II: Temel Düzenlemeler, Etkiler ve Ülkemize Yönelik Öneriler”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:15, Sayı:162, Eylül-Ekim 2005, 14-23
 • “AB Muhasebe Düzenlemeleri: 4.Direktif”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:14, Sayı:161, Temmuz-Ağustos 2005, 17-25
 • “Denetime İlişkin AB Müktesebatı ve Yeni AB 8.Denetim Direktif Tasarısı”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, 14, Sayı:160, May-Haz 2005, 21-27
 • “Yeni TTK Tasarısı’ndaki Muhasebe ve Denetime İlişkin Maddelere Yönelik Görüş ve Değerlendirmeler”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, 14, 159, Mart-Nisan 2005, 5-15
 • “AB İle Uyum Süreci ve Uluslararası Gelişmeler Işığında UFRS’nin İlk Kez Uygulanışına İlişkin 1 No.lu UFRS Standartı (first time adoption standart)”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, 14, 158, Ocak-Şubat 2005, 17-20
 • “Global Etkili Skandallar (Enron, Worldcom vb) Sonrası Gündeme Gelen OECD Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İlkelerinden AB İle Uyum Sürecindeki Türkiye İçin Çıkarılacak Dersler”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, ASMMMO, Yıl:14, Sayı:154, Mayıs-Haziran 2004, 18-22
 • “Bankalarda Risk Portföyünün Etkin Yönetimi ve Operasyonel Risk Yönetimine İlişkin Başarı Faktörleri“, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, 13, Sayı:153, Mart-Nisan 2004, 10-12
 • Avrupa Birliği (AB) 8.Yönergesi ve 3568 Sayılı Mali Müşavirlik Yasasında Bağımsızlık ve Etik”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, 13, Sayı:147-148, Mayıs-Haziran 2003, 20-23
 • “AB İle Uyum Sürecinde Muhasebe ve Denetimde Bağımsızlık ve Etik”, Bülten Dergisi, ISSN:1307-7554, 12, Sayı:141-142, Kasım-Aralık 2002, 8-13
 • “Elektronik Bankacılık Işığında Enflasyonist Dönemlerde Bankaları Finansal Yenilik (Innovation), Teknolojik Gelişme ve Yeni Finansal Enstrümanlara Yönelten Faktörler”, Başak Dergisi, ISSN 1301-4013, 22, 100, Temmuz-Ağustos 1998, s.92-103
 • “The Turkish Automotıve Industry in the Light of A Probable Integration with the EC”, Middle East Business And Banking, Vol: 8, No:2, February 1989, s.6-9.

 

EDİTÖR /YARDIMCI EDİTÖR

 • AKSOY, T., Dr. Masum Türker, Prof. Dr. Ömer Lalik, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Doç. Dr. Lerzan Kavut ve diğerleri, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları (UDS), Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK), Türmob Yayınları, Ankara, 2008
 • AKSOY, T., Dr. Masum Türker, Prof. Dr. Ömer Lalik, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Doç. Dr. Lerzan Kavut ve diğerleri, Uluslararası Denetim Standartları (UDS), Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜDESK), Türmob Yayınları, No:238, Ankara, Mart 2004
 • AKSOY, T., ve Diğerleri, Türkiye Denetim Standartları (TDS), KGK Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu, Ankara, 2015

 

Gönüllülük Esaslı Proje Görevleri

 • T.C.KGK- ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI (UDS) İLE TAM UYUMLU TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARININ (TDS) OLUŞTURULMASI VE TDS’NİN ÜLKEMİZDE İLK KEZ YAYINLANMASI ÇALIŞMALARI: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürütülen çalışmalara (davete binaen) “Denetim Standartları Danışma Komisyonu Başkanı” sıfatıyla iştirak edilmesi ve UDS’nin geçerli en son versiyonu ile tam uyumlu Türkiye Denetim Standartlarının (TDS) oluşturulması ve ilk kez kitap olarak yayınlanması. (10 Ağustos 2012- 13 Mart 2015).
 • ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARININ (UDS) 2008 VERSİYONUNUN TÜRKİYE’YE KAZANDIRILMASI ÇALIŞMALARI (2.Faz): UDS’nin 2008′de geçerli versiyonunun ülkemize kazandırılması çalışmalarına “Türkiye Denetim Standartları Kurulu üyesi ve editör” sıfatıyla aktif katılım ve UDS’nin Kurulca yayınlanması ve  kitap olarak basılması (2008).
 • ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARININ (UDS) 2004 VERSİYONUNUN TÜRKİYE’YE KAZANDIRILMASI VE UDS’NİN ÜLKEMİZDE İLK KEZ KİTAP OLARAK YAYINLANMASI ÇALIŞMALARI (1.Faz): UDS’nin 2004′de geçerli versiyonunun ülkemize kazandırılması çalışmalarına “Türkiye Denetim Standartları Kurulu üyesi ve editör” sıfatıyla aktif katılım ve UDS’nin ülkemizde ilk kez Kurulca kitap olarak basılması ve yayınlanması (2004).
 • ULUSLARARASI REPARIS PROGRAMI: MUHASEBE VE DENETİM DÜZENLEMELERİ REFORMU: (Denetim Standartları Komisyonu Başkanı sıfatıyla) ASMMMO-Ankara SMMM Odası adına programa katılım.  REPARIS:Road to Europe: Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening),  Avrupa’ya Giden Yol: Muhasebe Reformu ve Kurumsal Yapının Güçlendirilmesi Programı. Program, AB’ye aday ülkelerin muhasebe ve denetime ilişkin yasal düzenleme çerçevesini geliştirmeyi ve Regülasyonların AB müktesebatına uyumlaştırılmasını da (Harmonisation of the Regulatory Framework for Auditing and Accounting) hedeflemektedir. Bir diğer adı Geliştirilmiş Muhasebe ve Denetim Düzenlemeleri Programı (Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation) olan program, toplam 28 modülden oluşmuştur. Programın süresi ve yeri :24 Mayıs 2005-Haziran 2006, Dünya Bankası Ankara Ofisi. Dünya Bankası ve AB Komisyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen program, farklı uluslararası otoritelerce ortaklaşa yürütülmüştür. [Dünya Bankası, Basel Komitesi, IFAC, Genişlemeden ve Tek Pazardan Sorumlu AB Komisyonu, Avrupa Yatırım Fonları ve Şirketleri Federasyonu, UNCTAD ve farklı AB ve aday ülkelerin temsilcileri)
 • INTERNATIONAL ROSC PROJECT (ROSC MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARINA VE DÜZENLEMELERİNE UYGUNLUK PROJESİ):  Dünya Bankası’nca yürütülen ve ülkemizde Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK,  Türmob vb ulusal otoritelerin ortak katılımının sağlandığı ve görüşlerinin alındığı proje. Ankara SMMM Odası adına (Denetim Standartları Komisyonu Başkanı sıfatıyla) katılım ve Dünya Bankası heyetiyle ortak çalışma.
 • YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN (TTK) MUHASEBE VE DENETİMLE İLGİLİ MADDELERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA AKTİF KATILIM VE TALEBE VE DAVETE BİNAEN YENİ TTK TASLAKLARINA UZMAN BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖRÜŞ BİLDİRME: Yeni TTK’nın (Muhasebe Ve Denetimle İlgili Maddelerine Yönelik) çalışmalarda öncü rol alarak aktif katılım sağladı ve (ayrıca talebe ve davete binaen) ilgili Bakanlığa ve kanun hazırlama Komisyonu Başkanı Sn. Prof. Ünal TEKİNALP’e iletilmek üzere yeni TTK taslağının yukarıda belirtilen denetim ve muhasebe ile ilgili tüm maddelerine kapsamlı uzman görüşü bildirilmiştir. Mayıs 2005
 • Bahse konu raporun bilimsel kısa bir özeti için ayrıca bkz. AKSOY, T., “Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Işığında Denetim ve Muhasebe Yasal Düzenleme Çerçevesine İlişkin Analitik Bir Değerlendirme”, Muhasebe ve Denetime Bakış, Turmob, Yıl:5, Sayı.16, Eylül 2005, sf.117-145
 • 5411 SAYILI YENİ BANKACILIK KANUNUNUN (İÇ SİSTEMLERLE İLGİLİ MADDELERİNE YÖNELİK) ÇALIŞMALARA AKTİF KATILIM VE KANUN TASLAKLARINA UZMAN BİLİRKİŞİ SIFATIYLA GÖRÜŞ BİLDİRME : Yeni Bankacılık Kanununun  İç Sistemler (iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi sistemleri) ve finansal raporlama ile ilgili maddelerine yönelik olarak (BDDK’nın davetine binaen)   BDDK toplantılarına katıldı ve kanun taslaklarının ilgili maddelerine uzman bilirkişi sıfatıyla yazılı/sözlü görüş bildirdi.  Temmuz-Eylül 2005
 • ÇEŞİTLİ BİRİNCİL VE İKİNCİL YASAL DÜZENLEMELERİN MUHASEBE, DENETİM, İÇ KONTROL. BAĞIMSIZ DENETİM, KURUMSAL YÖNETİM, MESLEK ETİĞİ, ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI (UDS), TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI (TDS), KAMU GÖZETİMİ VB  İLE İLGİLİ MADDELERİNE UZMAN BİLİRKİŞİ ve/veya DANIŞMA KOMİSYONU BAŞKANI SIFATIYLA GÖRÜŞ BİLDİRME: Muhasebe ve denetimle ilgili çok çeşitli yasal düzenlemeler.
 • TÜRKİYE’NİN AVRUPA MUHASEBECİLER FEDERASYONU’NA (FEE) TAM ÜYELİĞİYLE SONUÇLANAN MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ ORTAK TOPLANTI VE ÇALIŞMALARA TÜRKİYE ADINA KATILIM: 18.12. 2013 tarihinde Türkiye’nin tam üyeliğiyle sonuçlanan  Avrupa Muhasebeciler Federasyonu’na  (FEE) üyelik müzakere sürecinde, FEE heyetiyle yapılan ortak toplantı ve çalışmalara (davete binaen) Türkiye adına Türkiye Denetim Standartları Kurulu üyesi sıfatıyla aktif katılım ve katkı sağlanmıştır.