Sermaye Piyasası Uzmanları Borsada Yatırımın Dinamiklerini Anlattı


 

Yönetim Bilimleri Fakültemiz tarafından “İş Dünyası Çalıştayları Serisi” kapsamında düzenlenen “Borsada Yatırımın Dinamikleri” konulu çalıştay, 16 Ekim 2018 Salı günü sermaye piyasalarına yön veren önemli kurumların uzman temsilcilerinin katılımıyla Üniversitemizde gerçekleştirildi. Çalıştayda borsada yatırım yaparken dikkate alınması gereken parametreler, bir tasarruf enstrümanı olarak sermaye piyasası ürünleri, tarihsel süreçte Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimi, paranın bankaların mevduat hesaplarında değerlendirilmesi ile borsada yatırım yapılması arasındaki farklar ve sermaye piyasalarının ayrıcalıkları üzerine konuşuldu. ‘Blockchain’ ve ‘bitcoin’ de çalıştayın önemli gündem başlıkları arasındaydı.

 

Borsada Yatırımın Dinamikleri Çalıştayı


“Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından 16 Ekim 2018 tarihinde Üniversitemizde, Borsada yatırım yaparken dikkate alınması gereken parametreleri tartışmak üzere sermaye piyasası sektörüne yön veren önemli kurumların temsilcilerinin katılımı ile “Borsada Yatırımın Dinamikleri” konulu bir Çalıştay gerçekleştirilecektir.”

Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu


Prof. Dr. Mustafa K. Yılmaz  I. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu’na katıldı.
İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz I. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu’na oturum başkanı olarak iştirak etti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından organize edilen Sempozyum 8 Ekim 2018 tarihinde Grand Ankara Hotel’de gerçekleşti. Sempozyumda “Katılım Finansın Ekonomi Politiği” ana başlığında bir çok araştırmacı çalışmalarını paylaştı.