Akademik Kadromuz


Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu
Çağdaş Yönetim

ekrem.tatoglu @ ihu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa K.Yılmaz
Finansal Piyasalar

mustafayilmaz @ ihu.edu.tr

Prof. Dr. Mahmut Arslan
İş Etiği

mahmut.arslan @ ihu.edu.tr

Dr. Sümeyye Kuşakçı
Liderlik

sumeyye.kusakci @ ihu.edu.tr

Dr. Ahmet Kaplan
Dijital Ekonomi

ahmet.kaplan @ ihu.edu.tr

Dr. Çetin Ali Dönmez
Sermaye Piyasaları

cetinali.donmez @ ihu.edu.tr

Dr. Nihat Gümüş
İslami Finans

nihat.gumus @ ihu.edu.tr

Dr. Ali Osman Kuşakçı
Operasyon Yönetimi

aliosman.kusakci @ ihu.edu.tr

FATMA HALİDE TUNCER
İnsan Kaynakları Yönetimi

halide.tuncer@ihu.edu.tr