Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Açıldı


İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İHÜ ETAM), İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) gerçekleştirilen geniş katılımlı bir tanıtım programı ile hizmete girdi. Program kapsamında, Rekabet Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak’ın hayatın her alanında sürdürülebilirlik ve etik ilişkisinin önemine dikkat çeken konuşması sonrasında, İTO Genel Sekreteri Doç. Dr. Nihat Alayoğlu moderatörlüğünde “Sürdürülebilirlik Perspektifinde İş Ahlakı” konulu bir panel düzenlendi.

Rektör Çayı’nın Bu Ayki Konuşmacısı: Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu


7 Aralık 2018 Cuma günü ikincisi gerçekleştirilen Kolokyum’da, İşletme Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu bir sunum yaptı. Çokuluslu şirketlerin girişimciliği ve uluslararasılaşması üzerine konuşan Prof. Dr. Tatoğlu, bunun aslında yeni bir kavram olarak karşımıza çıktığını belirtti. Bu kavramı; doğrudan yabancı yatırım ile birden fazla ülkede katma değerli faaliyetleri kontrol eden bir girişimcilik olarak tanımlayabileceğimizi söyleyen Tatoğlu, bu sürecin özellikle ABD’de sanayi devriminden sonra ortaya çıkan büyük ölçekli şirketler ile başladığını, 1960’larla birlikte Japon çokuluslu şirketlerin ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

İŞ DÜNYASI ÇALIŞTAYLARININ BU AYKİ KONUĞU: MUSTAFA SERDAR BOŞÇA 


 Yönetim Bilimleri Fakültesi İş Dünyası Çalıştayları’na 21 Ocak Cuma günü ilgi çekici bir konuk ve konuyla devam edildi. Dünyanın en prestijli danışmanlık firmalarından biri olan Boston Consulting Group bünyesinde partner ve yönetici olarak çalışan Mustafa Serdar Boşca bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaştı. “7 Günde Devr-i Alem: Uluslararası Yönetim Danışmanlığı” başlıklı sunumda Boşça, bir danışmanın bir haftalık zaman diliminde neler yaptığını anlattı. Danışmanlık sektöründe başarılı olmanın sırrının, kültürler arası farklılıklara uyum ve iletişim becerileri olduğunu vurguladı. İHU öğrencileri de katılım ve sorularıyla konuşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Vakıflar konulu Küresel Konferans Katar’ın Başkenti Doha’da yapıldı


İbn Haldun Üniversitesi’nin de organizatörleri arasında bulunduğu Küresel Vakıf Konferansı Katar’ın başkenti Doha’da, Hamad bin Khalifa Üniversitesi ev sahipliğinde 2-6 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Gerek akademisyen gerekse iş dünyasından vakıflar konusunda dünyaca ünlü birçok ismin katıldığı konferansta vakıfların tarihsel kökleri ve içinde geçmekte olduğumuz hızlı teknolojik gelişmeler ve ekonomik kalkınma ve insani yardım alanında artan alternatif finansman ihtiyacı çağı içerisindeki önemine ilişkin birçok sunum yapıldı. Konferansta, vakıfların tarihsel kökenleri, modern toplum içerisinde sunabileceği çözümler, küresel kalkınma gündemi ve vakıfların olası sosyo-ekonomik katkıları, Blockchain teknolojisinin vakıflar tarafından uygulanması, vakıfların yönetişimi ve performansı, para vakıflarının özellikleri ve olası katkıları gibi konular ele alındı. Ayrıca, konferansın son gününde özellikle İslam ülkelerinde vakıfların hali hazırdaki görünümleri üzerine vaka analizlerine yer verildi.

Üniversitemiz İşletme Bölümü öğretim üyesi Dr. Nihat Gümüş konferansa, yaptığı “Cash Waqf as a Means of Promoting Financial Inclusion and Entrepreneurship: Evidence and Policy Recommendations” and “An Overview of Awqaf in Turkey” başlıkli iki sunumla katkıda bulundu.

Blockchain ve Sosyal Etkileri Paneli Düzenlendi


Yönetim Bilimleri Fakültemiz’in “İş Dünyası Çalıştayları Serisi” kapsamında düzenlediği “Blockchain for Social Good: Catalyzing Shared Prosperity through Transparency” başlıklı panel 16 Kasım 2018 Cuma günü Üniversitemizin Başakşehir Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşması Fakülte Dekanı Prof.Dr. Mustafa K. Yılmaz  tarafından yapıldı. Ardından konuşmacılar, UNDP Uzmanı Marina Petrovic ve Dr.Ahmet Kaplan, Dr. Nihat Gümüş moderatörlüğünde yürütülen panelde Blockchain ve sosyal etkiler yaratan farklı alanlardaki uygulamalarından (sosyal destek projeleri, eğitim faaliyetleri ve güncel örnekler) söz ettiler.

Blok zincirinin sosyal etkileri konusunda çalıştay düzenlendi.


Yönetim Bilimleri Fakültemiz tarafından “İş Dünyası Çalıştayları Serisi” kapsamında düzenlenen “Blockchain for social good: catalyzing shared prosperity through transparency” konulu panelin açılışını Prof.Dr. Mustafa K. Yılmaz yapacak. Dr.Nihat Gümüş moderatörlüğünde yapılacak panelde  UNDP Uzmanı Marina Petrovic, IMECE Platformu Yöneticisi Buğra Çelik ve Dr.Ahmet Kaplan yer alacaklar.

Yüksek Lisans Öğrencimiz Ambreen Sultan’a En İyi Makale Ödülü


İbn Haldun Üniversitesi Finansal Ekonomi Yüksek Lisans programı öğrencimiz Ambreen Sultan, 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından organize edilen  “Uluslararası Doğrudan Yatırımlar, Yatırım Tanıtımı ve Ekonomik Kalkınma” konulu uluslararası konferansta yüksek lisans seviyesinde en iyi makale ödülünü almaya hak kazanmıştır.
“Foreign Direct Investment for Economic Growth: The case of Turkey” başlıklı çalışmasını konferansın ikinci gününde sunan öğrencimize ödülü takdim edilmiştir.

Sermaye Piyasası Uzmanları Borsada Yatırımın Dinamiklerini Anlattı


 

Yönetim Bilimleri Fakültemiz tarafından “İş Dünyası Çalıştayları Serisi” kapsamında düzenlenen “Borsada Yatırımın Dinamikleri” konulu çalıştay, 16 Ekim 2018 Salı günü sermaye piyasalarına yön veren önemli kurumların uzman temsilcilerinin katılımıyla Üniversitemizde gerçekleştirildi. Çalıştayda borsada yatırım yaparken dikkate alınması gereken parametreler, bir tasarruf enstrümanı olarak sermaye piyasası ürünleri, tarihsel süreçte Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimi, paranın bankaların mevduat hesaplarında değerlendirilmesi ile borsada yatırım yapılması arasındaki farklar ve sermaye piyasalarının ayrıcalıkları üzerine konuşuldu. ‘Blockchain’ ve ‘bitcoin’ de çalıştayın önemli gündem başlıkları arasındaydı.

 

Borsada Yatırımın Dinamikleri Çalıştayı


“Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından 16 Ekim 2018 tarihinde Üniversitemizde, Borsada yatırım yaparken dikkate alınması gereken parametreleri tartışmak üzere sermaye piyasası sektörüne yön veren önemli kurumların temsilcilerinin katılımı ile “Borsada Yatırımın Dinamikleri” konulu bir Çalıştay gerçekleştirilecektir.”