Japon İş Dünyası ve Çalışma Etiği Sempozyumu Gerçekleştirildi


İbn Haldun Üniversitesi Etik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen “Japon İş Dünyası ve Çalışma Etiği” Sempozyumu 24 Kasım 2020 tarihinde İHU Kurumsal YouTube hesabı üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Prof. Dr. Ali Merhan Dündar’ın açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyum Prof. Dr. Mahmut Arslan moderatörlüğünde Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Dr. Erdal Küçükyalçın ve Dr. Naoki Yamamoto’nun konuyla ilgili sunumları eşliğinde devam etmiştir. Programda Japon iş anlayışının kendine has özellikleri, çalışma disiplini ve iş dünyasına katkıları farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiştir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur