Dünyada Ticari Bloklaşma ve Rekabet


İşletme Bölümü olarak Avrupa Birliği ve Enerji Yatırım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Güler’i konuk ediyoruz. Güler, “Dünyada Ticari Bloklaşma ve Rekabet” başlıklı çevrimiçi bir seminer verecektir. Konuyla ilgilenenler 26 Ekim, saat 15.00’de Youtube üzerinden yayınlanacak programı takip ederek soru ve yorumlarını paylaşabilirler.

Kısa Özgeçmiş:

Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktoru olan Zafer Güler Interkom, Unicom, Zorteks, Gülteks A.Ş.  gibi sermaye şirketlerinde danışmanlık ve genel koordinatörlük yapmıştır. 21. Dönem DSP İstanbul Milletvekili (1999-2003), Uluslararası Parlamenterler Birliği üyesi (IPU), TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliğinde bulunmuştur. Avrupa Parlamento’sunun özel davetlisi olarak Brüksel ve Strazburg’da bulunmuştur. (European Visiting Program).  Dönemin Başbakanı M. Bülent Ecevit’e;  AB politikaları, rekabete dayalı dış ticaret ve gümrük birliği, yenilenebilir enerji ve teknolojileri ile ilgili raporlar hazırlamıştır. Enerji Piyasası kanunu için gerekli alt yapıyı oluşturmuştur. Teknoparkların kurulması, İşsizliği azaltılması ve gençlerin eğitimi ile ilgili projeler geliştirmiştir. Bu projelerin bazıları İsveç ve Norveç gibi ülkelerde yerel yönetimler tarafından uygulanmıştır. 2000li yılların başında Türkiye’nin ilk Enerji Yatırım Hukukunun oluşması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye girmesinde  büyük katkı sağlamıştır. Daha sonraki yıllarda özellikle Norveç, İsveç, İskoçya, Rusya ve Alman sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları, yatırım ortaklıkları ve bazı siyasi faaliyetleri olan kişiler için Türkiye’de yatırım kapasitesi ile ilgili raporlar hazırlamaktadır.   

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur