Çift Anadal Programı

İŞLETME ÇİFT ANADAL PROGRAMI
1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER (İKTİSAT HARİÇ)
2. ANADAL: İŞLETME
Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
MAN 101 İşletme Yönetimine Giriş 3 0 3 5
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 2 2 3 5
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 2 2 3 5
MAN 102 İş İletişimi 3 0 3 5
LAW 251 Hukuka Giriş 3 0 3 5
STAT 201 İstatistik I 2 2 3 5
STAT 202 İstatistik II 2 2 3 5
MAN 241 Finansal Muhasebenin Temel İlkeleri 3 0 3 5
MAN 242 Finansal Yönetim 3 0 3 5
MAN 301 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
MAN 321 Pazarlamanın İlkeleri 3 0 3 5
MAN 322 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
MAN 362 Operasyon Yönetimi 3 0 3 5
MAN 344 Kurumsal Finans 3 0 3 5
MAN  461 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
MAN 401 Stratejik Yönetim 3 0 3 5
MAN 402 Uluslararası İşletme 3 0 3 5
Toplam 51 85
Ortak Sayılabilecek Dersler Üniversite Ortak Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
NS 102 Nature and Science II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
Toplam 37 60
Not
İşletme lisans programından çiftanadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik 49 adet ders alınmalıdır. Bunların 17 tanesi zorunlu branş dersi, 13 tanesi üniversite ortak dersi, 8 tanesi yabancı dil dersidir. Kalan 55 AKTS’lik ders ise genel seçmeli derstir ve yaklaşık olarak 11 derse tekabül etmektedir.
Plandaki derslerden öğrencinin anadalında da yer alan ve iki program için de ortak olarak kabul edilen dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Zorunlu branş dersleri yükümlülüğü her iki programda ayrı ayrı tamamlanmalıdır.

İŞLETME ÇİFT ANADAL PROGRAMI
1. ANADAL: İKTİSAT
2. ANADAL: İŞLETME
Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
MAN 101 İşletme Yönetimine Giriş 3 0 3 5
MAN 102 İş İletişimi 3 0 3 5
MAN 242 Finansal Yönetim 3 0 3 5
MAN 343 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5
MAN 301 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
MAN 321 Pazarlamanın İlkeleri 3 0 3 5
MAN 322 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
MAN 362 Operasyon Yönetimi 3 0 3 5
MAN 344 Kurumsal Finans 3 0 3 5
MAN  461 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
MAN 401 Stratejik Yönetim 3 0 3 5
MAN 402 Uluslararası İşletme 3 0 3 5
Toplam 36 60
Ortak Sayılabilecek Dersler Üniversite Ortak Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler  Kredi  AKTS Ön
Koşul
Teori Pratik
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 4
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5
GE 100 Introduction to University Life 1 0 1 1
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5
NS 102 Nature and Science II 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
Toplam 37 60
Not
İşletme lisans programından çiftanadal mezunu olmak için toplam 240 AKTS’lik 50 adet ders alınmalıdır. Bunların 12 tanesi zorunlu branş dersi, 13 tanesi üniversite ortak dersi, 8 tanesi yabancı dil dersidir. Kalan 81 AKTS’lik ders ise genel seçmeli derstir ve yaklaşık olarak 17 derse tekabül etmektedir.
Plandaki derslerden öğrencinin anadalında da yer alan ve iki program için de ortak olarak kabul edilen dersler fakülte yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Zorunlu branş dersleri yükümlülüğü her iki programda ayrı ayrı tamamlanmalıdır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur