Program Hakkında


Yeni bin yılda bilgi teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak uluslararası yönetim ve işletmecilik alanlarında da önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Günümüzde tüm ülke ve şirketler büyük bir rekabetin yaşandığı küresel pazarın bir parçası haline gelmiştir. Dolayısıyla, işletmecilik eğitimi alacak olanların geçmişe kıyasla işletme biliminin içerdiği farklı uzmanlık alanları ile uluslararası boyutları hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. İbn Haldun Üniversitesi, İşletme lisans programının temel amacı, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinimini duydukları analitik eğitimi sunmak ve onları en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı kılmaktır.

Tüm program boyunca geleceğin bilgili ve yetenekli yöneticilerini yetiştirmek amacıyla modern işletmecilik, finans, pazarlama, stratejik yönetim, uluslararası işletme ve insan kaynakları uygulamalarına ağırlık verilecektir. Bu tarz bir işletmecilik bilgisinin edinimi, katılımcıların mezuniyet sonrası gerek yerel gerekse küresel iş operasyonlarını daha verimli bir şekilde yönetebilmelerini; çok daha iyi bilgi ve veri tabanları ile donanmış bir şekilde yabancı bölge ve ülkelerde iş yapabilmelerini; uluslararası düzeyde daha iyi ve etkin yönetim sorumluluklar alabilmelerini; kültürel ve hukuki-politik açıdan yabancılık hissedilen küresel bir iş çevresinde başarılı olabilmek için gerekli becerileri kazanabilmelerini; küresel pazar fırsatlarını daha iyi bir şekilde keşfedebilmelerini; ve çalışılan firmanın uluslararasılaşma sürecine itici güç kazandırabilmelerini mümkün kılacaktır.