Rektör Çayı Nisan Ayı Konuşmacısı: Dr. Sümeyye Kuşakcı


Samimi bir ortamda tüm öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerimizin bir araya gelip kaynaşması, Üniversitemizle ilgili gelişmelerin paylaşılması, üniversite içi akademik tartışma ortamı oluşturulması amacıyla düzenlenen Kolokyum ve Rektör Çayı Serisi, İşletme Bölümü Öğretim Üyemiz Dr. Sümeyye Kuşakçı’nın, “Türk-İslam Düşüncesinde Liderlik ve İş Ahlakı” konulu sunumuyla dönemi kapattı.

Sunumunda özellikle Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i ve Nizamülmülk’ün Siyasetnamesinden hareketle İslam düşüncesinde ve modern işletme literatüründe etik konularını karşılaştırmalı bir şekilde ele alan Kuşakçı, klasik nasihatname ve siyasetname türü eserlerin neredeyse hepsinin etkili liderlerin karakter özelliklerini ele alıp, insanın nasıl “iyi” olabileceğine dair önerilerde bulunduğunu kaydetti. Söz konusu nasihatnamelerde, yöneten-yönetilen, lider-takipçi ilişkisinin sağlamlığını belirleyen en önemli unsur olarak “güven” göze çarparken; dürüstlük, adalet ve iyilik gibi erdemler, güvenin oluşması için olmazsa olmaz değerler olarak karşımıza çıkıyor. Machiavelli’nin “gayenin her türlü vasıtayı meşru kılacağı” felsefesini işlediği “Hükümdar” adlı eseri ise literatürde bir dönüm noktasını teşkil ediyor.