Rektör Çayı’nın Bu Ayki Konuşmacısı: Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu


7 Aralık 2018 Cuma günü ikincisi gerçekleştirilen Kolokyum’da, İşletme Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu bir sunum yaptı. Çokuluslu şirketlerin girişimciliği ve uluslararasılaşması üzerine konuşan Prof. Dr. Tatoğlu, bunun aslında yeni bir kavram olarak karşımıza çıktığını belirtti. Bu kavramı; doğrudan yabancı yatırım ile birden fazla ülkede katma değerli faaliyetleri kontrol eden bir girişimcilik olarak tanımlayabileceğimizi söyleyen Tatoğlu, bu sürecin özellikle ABD’de sanayi devriminden sonra ortaya çıkan büyük ölçekli şirketler ile başladığını, 1960’larla birlikte Japon çokuluslu şirketlerin ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur