Stratejik Yönetim Tabanlı Zeki Kurumsal Performans Değerlendirmesi


IHU İşletme Bölümü 22 Aralık, Salı günü Prof. Dr. Cemalettin Kubat, Dr. Öğr. Üyesi Buket Karatop ve Arş. Gör. Büşra Taşkan’ın sunumlarıyla iştirak ettikleri “Stratejik Yönetim Tabanlı Zeki Kurumsal Performans Değerlendirmesi” konulu fakülte içi bir etkinlik düzenlemiştir. 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur